Trauksme Draudzības ielas mājā atcelta

Ogres novada dome ārkārtas sēdē izskatījusi būvspeciālistu atzinumus un atļāvusi savos mājokļos atgriezties par bīstamu uzskatītās Draudzības ielas 4. mājas iedzīvotājiem. Dome atcēlusi Būvvaldes 2. maija lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Draudzības ielā 4 Ogrē ekspluatācijas aizliegumu. Vienlaikus ēkas īpašniekiem vai to pilnvarotajai personai uzdots novērst ēkai konstatētās bīstamības un informēt par to pašvaldību. Kā iepriekš skaidroja vietvarā, būvekspertu slēdzienā atzīts, ka ēka var neplānoti sagrūt, un tas ir apdraudējums cilvēku veselībai un dzīvībai. Šādu slēdzienu saņemot, pašvaldībai nebija cita risinājuma, kā vien evakuēt cilvēkus no šīs ēkas.

Pēc Būvvaldes lēmuma saņemšanas, ēkas dzīvokļu īpašnieki lūdza pašvaldību atcelt Būvvaldes lēmumu, pamatojoties uz viņu pasūtītajiem un saņemtajiem SIA «MB Continent» un SIA «ADO birojs» būves tehniskās apsekošanas atzinumiem. Tie apliecina, ka ēka neatrodas pirmsavārijas stāvoklī. Ka tās galvenās nesošās konstrukcijas apsekošanas brīdī ir stabilas un pietiekami noturīgas, līdz ar to nav pamata apturēt ēkas ekspluatāciju.

Tā kā pašvaldība viena mēneša laikā saņēma trīs dažādus sertificētu būvspeciālistu izstrādātus tehniskās apsekošanas atzinumus, kuri ir savstarpēji pretrunīgi, tika pieaicināts vēl viens neatkarīgs ekspertīžu uzņēmums – SIA «LBS-Konsultants». Piesaistītie speciālisti norādīja, ka ēka Draudzības ielā 4 Ogrē nav pienācīgi uzturēta, taču visu būvspeciālistu atzinumā norādītie veicamie pasākumi ir izpildāmi tās ekspluatācijas laikā un neradīs apdraudējumu ēkas iemītniekiem. Dzīvojamajai ēkai nepieciešams uzturošais remonts, kas skar atsevišķu konstrukciju tehniskā stāvokļa uzlabošanu.

Ņemot vērā sertificēta speciālista izstrādāto tehniskās apsekošanas atzinumu, secināts, ka Būvvalde, atbilstoši lēmuma pieņemšanas brīdī konstatētajiem apstākļiem un speciālista secinājumiem, to ir pieņēmusi pamatoti. Tomēr, izvērtējot saņemtos papildu speciālistu atzinumus un SIA «LBS-Konsultants» secinājumus, pašvaldības dome konstatēja, ka lēmums ir atceļams.

Pirms lēmuma pieņemšanas Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atvainojās visiem iedzīvotājiem, kuriem nācās piedzīvot neērtības šā lēmuma rezultātā. Tomēr mērs arī norādīja, ka pirmajā vietā ir iedzīvotāju drošība, atgādinot par lielveikala «Maxima» sagrūšanu Rīgā pirms 11 gadiem.

Dome Būvvaldei uzdeva izdot jaunu lēmumu, savukārt ēkas īpašniekiem vai to pilnvarotajai personai novērst konstatētās bīstamības, informējot par to pašvaldību, tajā skaitā veikt ēkas konstrukciju tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbus un plaisu atvēršanās monitoringu, veicot nolasījumus un ierakstot tos novērojumu žurnālā ik pēc 15 dienām. Būvvaldes pienākums ir kontrolēt šo uzdevumu izpildi, ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos apsekojot ēku līdz tehniskajā atzinumā norādīto ēkas nesošo konstrukciju mehāniskās stiprības un stabilitātes trūkumu novēršanai.

Ziņas

Viedokļi

Lasāmgabali

Sludinājumi