MAF

Laikraksts "Ogres Vēstis Visiem" ar Mediju atbalsta fonda līdzfinansējumu īsteno projektu “SABIEDRISKI NOZĪMĪGA SATURA RADĪŠANA LAIKRAKSTĀ “OGRES VĒSTIS VISIEM””. Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībai nozīmīgas informācijas īpatsvaru laikrakstā, veicināt kvalitatīvu žurnālistiku un uzticamas informācijas pieejamību novada iedzīvotājiem. Projektā tiek veidotas publikācijas par šādiem tematiem: drošība, izglītība, sports, vēsture, tūrisms un literatūra. Saglabājot fokusu uz vietējām aktualitātēm, nacionāla mēroga norises skatām caur lokālo prizmu.

Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par publikāciju saturu atbild laikraksts “Ogres Vēstis Visiem”.

#SIF_MAF2024