Komanda

Laikrakstu  "Ogres Vēstis Visiem" veido profesionālu žurnālistu un Ogres novada patriotu komanda

Redaktors: Imants Vīksne

Mākslinieks/Maketētājs: Andis Laizāns

Žurnālisti: Dzintra Dzene, Antra Gabre, Anda Krēsliņa, Ilona Noriete, Andris Upenieks

Korektore: Elga Rūberga

Reklāma un abonēšana: Maruta Reinika