Par Draudzības 4 namu – trīs atšķirīgi slēdzieni

Ir pagājis jau gandrīz mēnesis, kopš Ogres Draudzības ielas 4 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem savs miteklis steigšus bija jāatstāj, jo šādu lēmumu, balstoties uz sertificēta speciālista ekspertīzes slēdzienu, pieņēma Ogres novada pašvaldības Būvvalde. Šobrīd tapuši jau trīs neatkarīgu ekspertu atzinumi un ir jautājums, vai un kad iedzīvotāji savos mitekļos varēs atgriezties.

Ogres novada Būvvaldes pārstāvji šā gada 23. aprīlī saņēma Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) tehniskās apsekošanas atzinumu un 2. maijā pieņēma lēmumu par ēkas Draudzības ielā 4 ekspluatācijas aizliegumu līdz bīstamības novēršanai, tādējādi ēkas 28 dzīvokļu iedzīvotājiem savi mitekļi bija jāpamet.

Ogres novada pašvaldības 30. maija domes sēdē izpilddirektora vietniece Dana Bārbale informēja, ka pašvaldībā saņemts iesniegums, apstrīdot Būvvaldes lēmumu par mājas ekspluatācijas pārtraukšanu, kā arī saņemti trīs dažādu sertificētu ekspertu slēdzieni. Attiecīgi pašvaldībai būtu jāpieņem lēmums vai nu par Būvvaldes lēmuma atcelšanu, vai atstāšanu spēkā.

D. Bārbale skaidro, ka pašvaldībā 25. maijā saņemts cita sertificēta speciālista BIS tehniskās apsekošanas atzinums, kurā norādīts, ka ēka neatbilst Būvniecības likuma 9. pantā būvei izvirzāmajām prasībām, vienlaikus konstatējošajā daļā norādot, ka ēkas nesošās konstrukcijas un to elementi, tajā skaitā galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis, vizuāli kopumā ir apmierinoši. Izņēmums ir kāpņu telpas nesošās sienas un bojātie pilastru daļas posmi, kā rezultātā ēkas tehniskais nolietojums vizuāli veido 35 procentus.

Šajā laika periodā pašvaldībā saņemts vēl trešā sertificētā speciālista tehniskās apsekošanas atzinums, no kura izriet, ka ēkas nesošās konstrukcijas atbilst Būvniecības likuma 9. panta prasībām. «Tādējādi Ogres novada pašvaldības rīcībā šobrīd ir trīs pilnīgi atšķirīgi sertificētu speciālistu BIS tehniskās apsekošanas atzinumi, kur no viena izriet, ka ēka nav ekspluatējama, no otra, ka ēka ir daļēji atbilstošā stāvoklī, bet trešais liecina, ka ēka ir atbilstoša,» skaidro D. Bārbale un piebilst, ka pašvaldībā nav speciālistu, kuri varētu izvērtēt, kurš no šiem tehniskajiem atzinumiem sniedz pilnīgu un vispārīgāku objektīvu informāciju par ēkas tehnisko stāvoklī. Attiecīgi pašvaldība izmantojusi Administratīvajā procesā paredzētās tiesības un lūgusi ekspertiem izvērtēt šos trīs tehniskos atzinumus un sniegt atzinumu, kurš no slēdzieniem satur pilnīgāko informāciju par to, vai ēka atbilst Būvniecības likuma 9. panta prasībām attiecībā uz mehānisko stiprību un stabilitāti. Pašvaldībā saņemtā sūdzība par Būvvaldes lēmumu tiks izskatīta pēc ekspertu konsultantu sniegtā atzinuma.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis ir sazinājies ar ekspertiem un viņiem lēmuma pieņemšanai būs nepieciešamas aptuveni divas nedēļas. Attiecīgi, tiklīdz šāds atzinums būs saņemts, pašvaldībā tiks sasaukta ārkārtas sēde, kurā tad lems, atstāt Būvvaldes lēmumu spēkā vai atcelt. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji savos mitekļos nevarēs atgriezties vēl vismaz divas nedēļas.

Sludinājumi

Ziņas

Viedokļi

Lasāmgabali